Deprese a ischemická choroba srdeční: doporučení American Heart Association

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Psychiatrie

Souhrn

V roce 2008 byla v časopise Circulation publikována doporučení poradního sboru American Heart Association (AHA), podpořená American Psychiatric Association, pro screening a léčbu deprese u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Uvádí se v nich, že deprese se u pacientů s ICHS vyskytuje poměrně často a je nezávislým faktorem zvyšujícím kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. Doporučuje se screening příznaků deprese pomocí Patient Health Questionaire (PHQ-9) s cílem rozpoznání pacientů s ICHS, kteří potřebují další vyšetření a léčbu deprese. Pro léčbu jsou doporučována antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), zejména sertralin a citalopram, kontraindikovány jsou inhibitory monoaminooxidázy a tricyklická antidepresiva.

V roce 2008 byla v časopise Circulation publikována doporučení poradního sboru American Heart Association (AHA), podpořená American Psychiatric Association, pro screening a léčbu deprese u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Uvádí se v nich, že deprese se u pacientů s ICHS vyskytuje poměrně často a je nezávislým faktorem zvyšujícím kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. Doporučuje se screening příznaků deprese pomocí Patient Health Questionaire (PHQ-9) s cílem rozpoznání pacientů s ICHS, kteří potřebují další vyšetření a léčbu deprese. Pro léčbu jsou doporučována antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), zejména sertralin a citalopram, kontraindikovány jsou inhibitory monoaminooxidázy a tricyklická antidepresiva.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky