Modulace RANKL a exprese osteoprotegerinu při léčbě chorobu modifikujícími léky

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Systém RANKL (receptor activator of nuclear factor NF-kB) je velmi důležitý pro diferenciaci a aktivaci osteoklastů, a je proto diskutován v souvislosti s možnostmi léčby osteoporózy. Osteoprotegerin (OPG, též OCIF) je naopak přirozeným inhibitorem diferenciace osteoklastů. Ve studii in vitro se vzorky synovie odebrané pacientům s revmatoidní artritidou při artroskopii (n = 25) bylo zjištěno, že pozitivní léčebná odpověď na podání chorobu modifikujících léčiv (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs) úzce koreluje se zvýšenou expresivitou OPG na straně jedné a s nižší expresí RANKL v synoviální tkáni na straně druhé.

Systém RANKL (receptor activator of nuclear factor NF-kB) je velmi důležitý pro diferenciaci a aktivaci osteoklastů, a je proto diskutován v souvislosti s možnostmi léčby osteoporózy. Osteoprotegerin (OPG, též OCIF) je naopak přirozeným inhibitorem diferenciace osteoklastů. Ve studii in vitro se vzorky synovie odebrané pacientům s revmatoidní artritidou při artroskopii (n = 25) bylo zjištěno, že pozitivní léčebná odpověď na podání chorobu modifikujících léčiv (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs) úzce koreluje se zvýšenou expresivitou OPG na straně jedné a s nižší expresí RANKL v synoviální tkáni na straně druhé.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky