Pozdní trombolýza u CMP

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

V současné době je trombolýza u akutní ischemické cévní mozkové příhody indikována nejpozději do tří hodin. Je-li tato doba delší, alteplasa by již podána být neměla. Překvapující jsou proto výsledky práce publikované v časopise New England Journal of Medicine, kde autoři popisují její účinnost i u nemocných s odstupem 3–4,5 hodiny od ataky na souboru celkem 821 pacientů s ischemickou CMP, kterým byla podávána alteplasa v dávce 0,9 mg/kg, nebo placebo (medián doby aplikace alteplasy činil 3 hodiny a 59 minut). Intrakraniální krvácení sice bylo častější v aktivně léčené skupině (27 vs 17,6 %; p = 0,008), avšak mortalita byla mezi oběma skupinami bez signifikantního rozdílu (7,7 vs 8,4 %; p = 0,68). V porovnání s placebem alteplasa výrazně zlepšovala celkový klinický stav nemocných.

V současné době je trombolýza u akutní ischemické cévní mozkové příhody indikována nejpozději do tří hodin. Je-li tato doba delší, alteplasa by již podána být neměla. Překvapující jsou proto výsledky práce publikované v časopise New England Journal of Medicine, kde autoři popisují její účinnost i u nemocných s odstupem 3–4,5 hodiny od ataky na souboru celkem 821 pacientů s ischemickou CMP, kterým byla podávána alteplasa v dávce 0,9 mg/kg, nebo placebo (medián doby aplikace alteplasy činil 3 hodiny a 59 minut). Intrakraniální krvácení sice bylo častější v aktivně léčené skupině (27 vs 17,6 %; p = 0,008), avšak mortalita byla mezi oběma skupinami bez signifikantního rozdílu (7,7 vs 8,4 %; p = 0,68). V porovnání s placebem alteplasa výrazně zlepšovala celkový klinický stav nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky