Mechanismus účinku IVIg

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

IVIg, neboli imunoglobulin určený pro intravenózní podání, se získává z plazmy od více dárců. Nejdůležitější komponentou je především IgG, v menším množství jsou však přítomny i protilátky IgA a IgM či cytokiny Th2-lymfocytů. V neurologii se s nimi setkáváme v léčbě celé řady onemocnění (syndrom Guillain-Barrého, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, multifokální motorická neuropatie, paraproteinemická polyneuropatie, myasthenia gravis či syndrom Lambert-Eatona). Preklinickými i klinickými studiemi bylo zjištěno, že jsou schopny navodit inaktivaci autoreaktivních T-lymfocytů zásahem do jejich interakce s antigen prezentujícími buňkami. Současně je popisován vliv na obnovení/udržení rovnováhy cytokinů, interference s přestupem T-lymfocytů skrze hematoencefalickou bariéru, down-regulace protilátek přítomných na B-lymfocytech, interference s jejich proliferací blokádou jejich povrchových receptorů či zabránění jejich aktivaci. IVIg navíc ovlivňují i přirozenou imunitu např. na úrovni aktivace komplementu a následně snížené aktivity makrofágů.

IVIg, neboli imunoglobulin určený pro intravenózní podání, se získává z plazmy od více dárců. Nejdůležitější komponentou je především IgG, v menším množství jsou však přítomny i protilátky IgA a IgM či cytokiny Th2-lymfocytů. V neurologii se s nimi setkáváme v léčbě celé řady onemocnění (syndrom Guillain-Barrého, chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, multifokální motorická neuropatie, paraproteinemická polyneuropatie, myasthenia gravis či syndrom Lambert-Eatona). Preklinickými i klinickými studiemi bylo zjištěno, že jsou schopny navodit inaktivaci autoreaktivních T-lymfocytů zásahem do jejich interakce s antigen prezentujícími buňkami. Současně je popisován vliv na obnovení/udržení rovnováhy cytokinů, interference s přestupem T-lymfocytů skrze hematoencefalickou bariéru, down-regulace protilátek přítomných na B-lymfocytech, interference s jejich proliferací blokádou jejich povrchových receptorů či zabránění jejich aktivaci. IVIg navíc ovlivňují i přirozenou imunitu např. na úrovni aktivace komplementu a následně snížené aktivity makrofágů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky