Úloha CTLA-4 v léčbě sclerosis multiplex

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Třebaže jsou látky působící mechanismem ovlivnění kostimulace T-lymfocytů prozatím klinicky využívány pouze v revmatologii (např. abatacept v léčbě revmatoidní artritidy), z pokračujícího výzkumu je zřejmé, že mohou nalézt uplatnění i v léčbě některých neurologických onemocnění. Příkladem může být nedávná studie, ve které intravenózní podávání protilátek proti CTLA-4 pacientům se sclerosis multiplex vedlo k výraznému snížení myelinového bazického proteinu (MBP), a to během dvouměsíční léčby. Léčba byla navíc pacienty velmi dobře snášena.

Třebaže jsou látky působící mechanismem ovlivnění kostimulace T-lymfocytů prozatím klinicky využívány pouze v revmatologii (např. abatacept v léčbě revmatoidní artritidy), z pokračujícího výzkumu je zřejmé, že mohou nalézt uplatnění i v léčbě některých neurologických onemocnění. Příkladem může být nedávná studie, ve které intravenózní podávání protilátek proti CTLA-4 pacientům se sclerosis multiplex vedlo k výraznému snížení myelinového bazického proteinu (MBP), a to během dvouměsíční léčby. Léčba byla navíc pacienty velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky