Vildagliptin

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva* y
Autoři - působiště: Klinika gerontologická a metabolická LF UK, Hradec Králové
*Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Vildagliptin je nová molekula z teprve před nedávnem objevené nové skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), které jsou využívány pro svůj hypoglykemizující účinek jako perorální antidiabetika u diabetu 2. typu. V České republice je registrován pod obchodním názvem Galvus (Novartis) v tabletách s obsahem 50 mg účinné látky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky