Dodržování doporučených léčebných postupů (adherence) u pacientů s alergickou rýmou a astmatem

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Alergologie
Autoři: MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Autoři - působiště: Alergologická ambulance II. DK, pracoviště Dětská nemocnice, FN Brno
Česká iniciativa pro astma, Praha

Souhrn

V současné době je pro většinu pacientů s astmatem a alergickou rýmou běžně dostupná léčba, která je schopna zajistit dobrou kontrolu onemocnění a pacientům umožňuje vést život bez ovlivnění nebo s pouze minimálním ovlivněním jeho kvality v důsledku uvedených onemocnění. U všech chronických chorob je ale běžné, že pacienti nedodržují doporučená léčebná opatření. Špatná spolupráce je zodpovědná za značnou část zdravotních obtíží osob trpících astmatem nebo alergií. To se netýká pouze nedodržování doporučené farmakoterapie, kde ani ten nejlepší lék nemůže působit, pokud se nedostane na místo určení, ale také režimových a jiných opatření.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky