Komplexní příprava vyšetřovaného před kolonoskopickou či irigografickou diagnostikou střeva

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.1
Autoři - působiště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN, Brno
1 Interní gastroenterologická klinika FN, Brno

Souhrn

Kolonoskopie je optimální diagnostickou metodou pro vyšetření tlustého střeva nejen u nemocných s klinickou symptomatologií, ale i jako metoda screeningová v časné diagnostice střevních malignit. Česká republika je na jednom z prvních míst ve výskytu karcinomu kolorekta, a proto byla věková hranice pro screeningovou kolonoskopii snížena na 55 let. Vztah pacientů k tomuto vyšetření však není optimální. To ukazují i zahraniční zkušenosti u asymptomatických osob, a ochota podstoupit vyšetření je podstatně menší než např. ochota žen k preventivní mammografii. Menší zájem projevují zejména osoby mladšího věku, ženského pohlaví, jiné než bílé pleti (zde je jistě i vliv etnický, charakter pojištění atd.), osoby svobodné a jedinci z nižších socioekonomických skupin. Do jisté míry lze předpokládat i obavu vyplývající z malé informovanosti o vyšetření samotném i o jeho vlastním přínosu pro dotyčného. Ne zcela zanedbatelným faktorem je dosti rozšířená obava z bolestivosti kolonoskopie, a to zejména mezi ženami.

Kolonoskopie je optimální diagnostickou metodou pro vyšetření tlustého střeva nejen u nemocných s klinickou symptomatologií, ale i jako metoda screeningová v časné diagnostice střevních malignit. Česká republika je na jednom z prvních míst ve výskytu karcinomu kolorekta, a proto byla věková hranice pro screeningovou kolonoskopii snížena na 55 let. Vztah pacientů k tomuto vyšetření však není optimální. To ukazují i zahraniční zkušenosti u asymptomatických osob, a ochota podstoupit vyšetření je podstatně menší než např. ochota žen k preventivní mammografii. Menší zájem projevují zejména osoby mladšího věku, ženského pohlaví, jiné než bílé pleti (zde je jistě i vliv etnický, charakter pojištění atd.), osoby svobodné a jedinci z nižších socioekonomických skupin. Do jisté míry lze předpokládat i obavu vyplývající z malé informovanosti o vyšetření samotném i o jeho vlastním přínosu pro dotyčného. Ne zcela zanedbatelným faktorem je dosti rozšířená obava z bolestivosti kolonoskopie, a to zejména mezi ženami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky