Trimetazidin potencuje účinek rehabilitace u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U pacientů podstupujících kardiovaskulární rehabilitaci je možné očekávat příznivý účinek přidání trimetazidinu. Trimetazidin je látka blokující enzym 3-keto-acyl koenzym A thiolázu, čímž dochází k přesměrování metabolismu srdečních buněk k preferenčnímu využívání energie z glukózy na úkor b-oxidace mastných kyselin. Změna metabolismu je pro kardiomyocyt výhodná především proto, že se získá přibližně o 12 % více molekul ATP na 1 mol spotřebovaného kyslíku. V konečném důsledku je tak možné očekávat zlepšení systolické funkce levé komory a současně i její lepší plnění ve fázi diastoly. U trimetazidinu bylo navíc zjištěno, že příznivě ovlivňuje relaxaci radiálních tepen u osob s chronickým srdečním selháním, což úzce koreluje i s poklesem plazmatických hladin volných radikálů, a je proto upozorňováno i na jeho možné antioxidační účinky. Podobných účinků na systolickou i diastolickou funkci bývá dosahováno i tělesným cvičením u pacientů s ischemickou kardiomyopatií. Navíc bylo prokázáno, že přiměřená aerobní zátěž zlepšuje endoteliální vazomotorickou odpověď koronárních i periferních tepen, a zvyšuje tak jejich funkční kapacitu. Existuje proto předpoklad, že současný tělesný trénink a aplikace trimetazidinu by mohly pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční či dysfunkcí levé komory znamenat významný klinický přínos.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky