Inhalátory DPI vs pMDI v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

K dopravení účinné látky do bronchiálního stromu jsou obvykle využívány inhalátory typu DPI (práškové inhalátory) nebo pMDI (tlakové aerosolové dávkovače). Ke konci loňského roku byla publikována práce sledující, zda použití inhalátoru DPI s obsahem kortikosteroidu by mohlo eliminovat výskyt lokálních nežádoucích účinků, jaké jsou vyvolávány inhalátorem pMDI. Studie byla 12měsíční, randomizovaná a zapojeno do ní bylo 37 astmatiků. Ukázalo se, že užití DPI společně se spacerem anebo s následným vypláchnutím úst bylo provázeno nižším výskytem těchto komplikací (p < 0,01). Ke zhoršení naopak došlo při opětovném převedení na pMDI. Ačkoliv rozdíl ve výskytu faryngitid nebyl signifikantní, výrazný rozdíl byl zaznamenán u kvality hlasu.

K dopravení účinné látky do bronchiálního stromu jsou obvykle využívány inhalátory typu DPI (práškové inhalátory) nebo pMDI (tlakové aerosolové dávkovače). Ke konci loňského roku byla publikována práce sledující, zda použití inhalátoru DPI s obsahem kortikosteroidu by mohlo eliminovat výskyt lokálních nežádoucích účinků, jaké jsou vyvolávány inhalátorem pMDI. Studie byla 12měsíční, randomizovaná a zapojeno do ní bylo 37 astmatiků. Ukázalo se, že užití DPI společně se spacerem anebo s následným vypláchnutím úst bylo provázeno nižším výskytem těchto komplikací (p < 0,01). Ke zhoršení naopak došlo při opětovném převedení na pMDI. Ačkoliv rozdíl ve výskytu faryngitid nebyl signifikantní, výrazný rozdíl byl zaznamenán u kvality hlasu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky