Inzulin glulisin v kombinaci s bazálním analogem glarginem a perorálními antidiabetiky u diabetiků 2. typu

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Z klinických studií je dnes již velmi dobře známo, že těsná metabolická kompenzace diabetu 2. typu redukuje výskyt s diabetem spojených komplikací. Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v současnosti doporučované Americkou diabetologickou společností (ADA – American Diabetes Association) jsou pod 5,4 %, a hodnoty doporučované Mezinárodní diabetologickou federací (IDF – International Diabetes Federation) dokonce pod 4,8 %. Základem léčby diabetu 2. typu je nejprve úprava životního stylu a podání metforminu, poté eventuálně následuje přidání dalšího perorálního antidiabetika. Za předpokladu, že není při takto nastavené léčbě dosaženo optimální kompenzace diabetu, je doporučováno zahájení léčby bazálním inzulinem, a to bazálním inzulinem NPH nebo dlouhodobě působícím analogem (například inzulinem glargin) s cílem dosažení hodnot glykemie nalačno ≤ 5,5 mmol/l.

Z klinických studií je dnes již velmi dobře známo, že těsná metabolická kompenzace diabetu 2. typu redukuje výskyt s diabetem spojených komplikací. Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v současnosti doporučované Americkou diabetologickou společností (ADA – American Diabetes Association) jsou pod 5,4 %, a hodnoty doporučované Mezinárodní diabetologickou federací (IDF – International Diabetes Federation) dokonce pod 4,8 %. Základem léčby diabetu 2. typu je nejprve úprava životního stylu a podání metforminu, poté eventuálně následuje přidání dalšího perorálního antidiabetika. Za předpokladu, že není při takto nastavené léčbě dosaženo optimální kompenzace diabetu, je doporučováno zahájení léčby bazálním inzulinem, a to bazálním inzulinem NPH nebo dlouhodobě působícím analogem (například inzulinem glargin) s cílem dosažení hodnot glykemie nalačno ≤ 5,5 mmol/l.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky