β-blokátory u pacientů s reaktivním onemocněním dýchacích cest a akutním koronárním syndromem za hospitalizace

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Terapeutický potenciál β-blokátorů je v současné medicíně bohatě využíván u celé řady onemocnění. V kardiologii jsou podávány především v léčbě chronického srdečního selhání, hypertenze či arytmie; osvědčily se však i u pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS). Na straně druhé jsou však prakticky kontraindikovány u reaktivních onemocnění dýchacích cest (RAD), jakými jsou asthma bronchiale či chronická obstrukční plicní nemoc. Vzhledem k poměrně časté komorbiditě obou těchto nemocí byla hodnocena preskripce b-blokátorů právě u nemocných s ACS se současným postižením dýchacích cest (n = 12 967) nebo bez něho (n = 81 140) v prvních 24 hodinách po přijetí do nemocnice a dále při propuštění. U osob bez anamnézy RAD užívalo b-blokátory 78,3 % pacientů při přijetí a 88,7 % při propuštění; v případě RAD v anamnéze se jednalo o 65,6 % a 77,2 % nemocných. Pacienti s RAD v anamnéze tak měli o 42 % nižší pravděpodobnost, že dostanou b-blokátor při přijetí a o 55 % při propuštění z nemocnice (p < 0,0001). Užití b-blokátoru v prvních 24 hodinách hospitalizace však v obou skupinách výrazně snižovalo mortalitu nemocných – OR: 0,52 s RAD a OR: 0,38 bez RAD (p < 0,001 v obou případech).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky