Inzulin glargin a lepší glykemická kontrola u diabetiků 2. typu – studie TULIP

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus je onemocnění, které je, jak je dobře známo, charakterizováno na jedné straně nedostatečnou produkcí endogenního inzulinu, na straně druhé narůstající inzulinovou rezistencí. Úměrně s pozvolnou progresí onemocnění a narůstajícím deficitem inzulinu se zahájení léčby exogenním inzulinem u pacientů s diabetem 2. typu stává nezbytností za předpokladu, že chceme u nemocných dosáhnout optimální kontroly glykemie. Proto je v současné době kladen důraz na včasné zahájení inzulinové léčby u diabetiků 2. typu, u kterých se standardními perorálními antidiabetiky nedaří dosáhnout cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

Diabetes mellitus je onemocnění, které je, jak je dobře známo, charakterizováno na jedné straně nedostatečnou produkcí endogenního inzulinu, na straně druhé narůstající inzulinovou rezistencí. Úměrně s pozvolnou progresí onemocnění a narůstajícím deficitem inzulinu se zahájení léčby exogenním inzulinem u pacientů s diabetem 2. typu stává nezbytností za předpokladu, že chceme u nemocných dosáhnout optimální kontroly glykemie. Proto je v současné době kladen důraz na včasné zahájení inzulinové léčby u diabetiků 2. typu, u kterých se standardními perorálními antidiabetiky nedaří dosáhnout cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky