Intranasální kortikosteroidy snižují COX-1 v nosních polypech

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie

Souhrn

Pro nosní polypy je typická přítomnost zánětlivých buněk. Za účelem tlumení vzniklých zánětlivých projevů jsou v dnešní klinické praxi užívány topické kortikosteroidy. Právě u této lékové skupiny byl nedávno hodnocen vliv na expresivitu jednotlivých izoforem cyklooxygenáz a prozánětlivých prostanoidů přímo v buňkách polypů. V průběhu zánětu zde bylo zjištěno vyšší množství eosinofilů, IL-5 a IgE-pozitivních buněk. Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že topicky podávané kortikosteroidy výrazně snižovaly expresivitu cyklooxygenázy-1 (COX-1), avšak prakticky neovlivňovaly expresivitu COX-2. Překvapivě neovlivňovaly ani počet přítomných eosinofilů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky