Účinnost a bezpečnost indacaterolu v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Indacaterol je nový dlouhodobě působící β2-agonista, který je klinicky vyvíjen pro léčbu asthma bronchiale, zejména pak v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy. V nedávno publikované studii byl sledován profil jeho účinnosti a bezpečnosti při podávání v dávkách 100, 200, 300, 400 a 600 mg/den u 115 astmatiků. V porovnání s placebem indacaterol ve všech dávkách výrazněji zvyšoval hodnotu usilovně vydechnutého objemu za 1. sekundu (FEV1) (p < 0,05) a byl přinejmenším stejně účinný jako formoterol podávaný v dávce 12 mg 2x denně. Nežádoucí účinky byly většinou pouze mírné povahy.

Indacaterol je nový dlouhodobě působící β2-agonista, který je klinicky vyvíjen pro léčbu asthma bronchiale, zejména pak v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy. V nedávno publikované studii byl sledován profil jeho účinnosti a bezpečnosti při podávání v dávkách 100, 200, 300, 400 a 600 mg/den u 115 astmatiků. V porovnání s placebem indacaterol ve všech dávkách výrazněji zvyšoval hodnotu usilovně vydechnutého objemu za 1. sekundu (FEV1) (p < 0,05) a byl přinejmenším stejně účinný jako formoterol podávaný v dávce 12 mg 2x denně. Nežádoucí účinky byly většinou pouze mírné povahy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky