Ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.1
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
1 Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Vstup monoklonálních protilátek (MoAb) do standardní protinádorové léčby představuje významný pokrok v onkologii v posledních deseti letech. První schválenou MoAb pro klinické použití byla chimérická anti-CD20 protilátka rituximab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky