Bortezomib v 1. linii terapie – další zlepšení výsledků léčby mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Mnohočetný myelom je jednou z nejčastějších hematologických malignit. Podle údajů Národního onkologického registru byla v roce 2005 jeho prevalence v České republice 14,2/100 000 u mužů a 13,9/100 000 u žen, což představovalo asi 1 500 pacientů v tomto roce (proti 900 v roce 1989).

Mnohočetný myelom je jednou z nejčastějších hematologických malignit. Podle údajů Národního onkologického registru byla v roce 2005 jeho prevalence v České republice 14,2/100 000 u mužů a 13,9/100 000 u žen, což představovalo asi 1 500 pacientů v tomto roce (proti 900 v roce 1989).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky