Sunitinib v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Výskyt karcinomu ledviny odpovídá přibližně 2 % veškerých nově diagnostikovaných nádorových onemocnění. Světlobuněčný karcinom ledviny (RCC – renal cell carcinoma) primárně vychází z epiteliálních buněk proximálního tubulu a svojí vysokou incidencí představuje přibližně 85 % všech karcinomů ledviny. Nádory ledvin jsou bohužel po dlouhou dobu bezpříznakové a často se projevují až potížemi ze vzdálených metastáz. Chirurgická resekce je jediným kurativním přístupem v léčbě nádorů ledvin, jedná se o radikální nefrektomii nebo ledvinu šetřící nesekční výkony.

Výskyt karcinomu ledviny odpovídá přibližně 2 % veškerých nově diagnostikovaných nádorových onemocnění. Světlobuněčný karcinom ledviny (RCC – renal cell carcinoma) primárně vychází z epiteliálních buněk proximálního tubulu a svojí vysokou incidencí představuje přibližně 85 % všech karcinomů ledviny. Nádory ledvin jsou bohužel po dlouhou dobu bezpříznakové a často se projevují až potížemi ze vzdálených metastáz. Chirurgická resekce je jediným kurativním přístupem v léčbě nádorů ledvin, jedná se o radikální nefrektomii nebo ledvinu šetřící nesekční výkony.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky