Alemtuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie?

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn

Alemtuzumab je humanizovaná protilátka třídy IgG1, která je namířena proti antigenu CD52. Alemtuzumab je zatím nejúčinnější monoklonální protilátkou v monoterapii u chronické lymfocytární leukemie (CLL) a je v současné době registrován pro léčbu CLL ve všech liniích včetně první. Kromě toho je alemtuzumab velmi účinný u T-lymfoproliferací, jako jsou T-prolymfocytární leukemie (T-PLL), kožní T-lymfomy, jeho účinek je zkoumán u skupiny dalších periferních T-lymfomů (PTCL) a své místo si hledá jako součást přípravných režimů před allogenní transplantací krvetvorných buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky