Alemtuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie?

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Oddělení klinické hematologie, FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn

Alemtuzumab je humanizovaná protilátka třídy IgG1, která je namířena proti antigenu CD52. Alemtuzumab je zatím nejúčinnější monoklonální protilátkou v monoterapii u chronické lymfocytární leukemie (CLL) a je v současné době registrován pro léčbu CLL ve všech liniích včetně první. Kromě toho je alemtuzumab velmi účinný u T-lymfoproliferací, jako jsou T-prolymfocytární leukemie (T-PLL), kožní T-lymfomy, jeho účinek je zkoumán u skupiny dalších periferních T-lymfomů (PTCL) a své místo si hledá jako součást přípravných režimů před allogenní transplantací krvetvorných buněk.

Alemtuzumab je humanizovaná protilátka třídy IgG1, která je namířena proti antigenu CD52. Alemtuzumab je zatím nejúčinnější monoklonální protilátkou v monoterapii u chronické lymfocytární leukemie (CLL) a je v současné době registrován pro léčbu CLL ve všech liniích včetně první. Kromě toho je alemtuzumab velmi účinný u T-lymfoproliferací, jako jsou T-prolymfocytární leukemie (T-PLL), kožní T-lymfomy, jeho účinek je zkoumán u skupiny dalších periferních T-lymfomů (PTCL) a své místo si hledá jako součást přípravných režimů před allogenní transplantací krvetvorných buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky