Novinky v adjuvantní léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je poměrně vzácný nádor gastrointestinálního traktu (GIT), jenž tvoří asi 2–5 % nádorů GIT, naproti tomu jeho podíl na mezenchymálních nádorech GIT činí více než 60 %. Nádor metastazuje zejména do jater, do měkkých částí břišní dutiny (omentum, peritoneum), do retroperitonea, naproti tomu generalizace do plic a skeletu je vzácná. Jedním z diagnostických kritérií je stanovení tyrosinkinázového receptoru c-KIT (CD117). Podle literárních údajů 90–97 % nádorů jsou nádory s pozitivitou c-KIT (CD 117), z tohoto počtu přes 80 % nádorů má detekovaný mutovaný gen KIT (obrázek 1).

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je poměrně vzácný nádor gastrointestinálního traktu (GIT), jenž tvoří asi 2–5 % nádorů GIT, naproti tomu jeho podíl na mezenchymálních nádorech GIT činí více než 60 %. Nádor metastazuje zejména do jater, do měkkých částí břišní dutiny (omentum, peritoneum), do retroperitonea, naproti tomu generalizace do plic a skeletu je vzácná. Jedním z diagnostických kritérií je stanovení tyrosinkinázového receptoru c-KIT (CD117). Podle literárních údajů 90–97 % nádorů jsou nádory s pozitivitou c-KIT (CD 117), z tohoto počtu přes 80 % nádorů má detekovaný mutovaný gen KIT (obrázek 1).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky