Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Michal Holánek
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU, Brno

Souhrn

Lenalidomid je lék patřící spolu s thalidomidem do skupiny imunomodulačních látek, označovaných v literatuře jako IMiDs (ImmunoModulatory DrugS). Jde o léky s pozoruhodnou protinádorovou aktivitou především u mnohočetného myelomu (MM), ale i řady dalších nádorových onemocnění. Klinické úspěchy s thalidomidem, ale rovněž jeho teratogenní vlastnosti a vyšší četnost nežádoucích účinků, vedly k zahájení výzkumu dalších látek ze skupiny IMiDs. Prvním velmi úspěšným výstupem je lenalidomid, který dnes řadíme mezi tři nejperspektivnější léky v léčbě MM. Je to dáno jeho mimořádnou účinností, přijatelným profilem toxicity a snadnou aplikací u nemocných, neboť jde o perorální lék. Cílem tohoto souhrnného článku je představit stávající znalosti o tomto moderním léku u MM.

Lenalidomid je lék patřící spolu s thalidomidem do skupiny imunomodulačních látek, označovaných v literatuře jako IMiDs (ImmunoModulatory DrugS). Jde o léky s pozoruhodnou protinádorovou aktivitou především u mnohočetného myelomu (MM), ale i řady dalších nádorových onemocnění. Klinické úspěchy s thalidomidem, ale rovněž jeho teratogenní vlastnosti a vyšší četnost nežádoucích účinků, vedly k zahájení výzkumu dalších látek ze skupiny IMiDs. Prvním velmi úspěšným výstupem je lenalidomid, který dnes řadíme mezi tři nejperspektivnější léky v léčbě MM. Je to dáno jeho mimořádnou účinností, přijatelným profilem toxicity a snadnou aplikací u nemocných, neboť jde o perorální lék. Cílem tohoto souhrnného článku je představit stávající znalosti o tomto moderním léku u MM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky