Nejnovější strategie léčby renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Ass. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI
Chih-Yi Liao, BS1
Autoři - působiště: Vanderbilt Ingram Cancer Center, Renal, Melanoma and Phase I Drug Development Program, Nashville, Tennessee, USA
1 Vanderbilt University Medical School, Nashville, Tennessee, USA

Souhrn

Vývoj, jenž byl v poslední době zaznamenán v léčbě karcinomu ledviny (RCC – renal cell cancer), vnesl do onkologie nový optimismus. Léčebné možnosti byly v této oblasti ještě před třemi lety bez výjimky omezené a jejich účinnost byla přinejlepším minimální. RCC, zejména podtyp ze světlých buněk, je významným příkladem toho, jak se nové poznatky o molekulární patogenezi záhy projeví vývojem účinnějších léčebných postupů. Dokončení několika klinických studií cílených léků zásadním způsobem změnilo paradigma léčby pokročilého RCC.1–4 U obou podtypů nádoru, světlobuněčného a jiného než světlobuněčného, však musíme nadále čelit značným překážkám, a metastatický RCC je pro většinu pacientů i dnes fatálním onemocněním. Nalezení účinnějších léků je spojeno s další výzvou – je třeba určit, zda zařazení některých z těchto novějších léků do neoadjuvantních a adjuvantních postupů společně s lokální léčbou, například operací, zlepší výsledky u pacientů s vysokým rizikem recidivy po primární lokální léčbě.

Vývoj, jenž byl v poslední době zaznamenán v léčbě karcinomu ledviny (RCC – renal cell cancer), vnesl do onkologie nový optimismus. Léčebné možnosti byly v této oblasti ještě před třemi lety bez výjimky omezené a jejich účinnost byla přinejlepším minimální. RCC, zejména podtyp ze světlých buněk, je významným příkladem toho, jak se nové poznatky o molekulární patogenezi záhy projeví vývojem účinnějších léčebných postupů. Dokončení několika klinických studií cílených léků zásadním způsobem změnilo paradigma léčby pokročilého RCC.1–4 U obou podtypů nádoru, světlobuněčného a jiného než světlobuněčného, však musíme nadále čelit značným překážkám, a metastatický RCC je pro většinu pacientů i dnes fatálním onemocněním. Nalezení účinnějších léků je spojeno s další výzvou – je třeba určit, zda zařazení některých z těchto novějších léků do neoadjuvantních a adjuvantních postupů společně s lokální léčbou, například operací, zlepší výsledky u pacientů s vysokým rizikem recidivy po primární lokální léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky