Zajišťování dlouhodobé léčebné odpovědi u nehodgkinových lymfomů – udržovací léčba

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Nehodgkinovy lymfomy představují heterogenní skupinu onemocnění, která se liší svým klinickým průběhem i prognózou. Z hlediska klinického průběhu je můžeme rozdělit na skupinu indolentních a agresivních lymfomů. Incidence nehodgkinových lymfomů každým rokem narůstá, v současné době je v České republice ročně diagnostikováno přes 1 200 nemocných s touto malignitou, tedy přibližně tři noví nemocní denně. Třebaže byl v posledních letech zaznamenán výrazný pokrok v léčbě těchto onemocnění, a zavedení rituximabu, chimérické monoklonální protilátky anti-CD20, do léčby B-nehodgkinových lymfomů dramaticky změnilo výsledky léčby, část pacientů stále nedokážeme přivést do dlouhodobé remise a přiblížit je vyléčení.

Nehodgkinovy lymfomy představují heterogenní skupinu onemocnění, která se liší svým klinickým průběhem i prognózou. Z hlediska klinického průběhu je můžeme rozdělit na skupinu indolentních a agresivních lymfomů. Incidence nehodgkinových lymfomů každým rokem narůstá, v současné době je v České republice ročně diagnostikováno přes 1 200 nemocných s touto malignitou, tedy přibližně tři noví nemocní denně. Třebaže byl v posledních letech zaznamenán výrazný pokrok v léčbě těchto onemocnění, a zavedení rituximabu, chimérické monoklonální protilátky anti-CD20, do léčby B-nehodgkinových lymfomů dramaticky změnilo výsledky léčby, část pacientů stále nedokážeme přivést do dlouhodobé remise a přiblížit je vyléčení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky