HER2 a léčba karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň

Souhrn

V dnešní době hýbe onkologickou problematikou především pojem cílené biologické léčby. Klasická chemoterapie postupně ustupuje ze svých pozic, bohužel se však stále více v mnoha prezentacích zapomíná na tak důležité součásti protinádorové terapie, jakými jsou metody lokální léčby chirurgické nebo radiační. A přitom se jedná o terapii velice levnou a dokonale prověřenou, což se bohužel o biologické cílené léčbě říci nedá, protože dosavadních zkušeností s ní je poměrně málo a závěry řady studií jsou dosti nejednoznačné. Nelze samozřejmě očekávat, že nová léčiva, pokud možno skutečně mnohem cílenější, zatížená mírnější a přijatelnější toxicitou, a především procházející velmi dlouhým a neskutečně finančně nákladným vývojem, budou po svém uvedení do praxe levná. Právě to však musí být důvodem, aby i ona prokázala svoji účinnost, protože nákladová efektivita spojená s touto léčbou musí odpovídat výši vynaložených nákladů a přenést se ve prospěch pro pacienta a potažmo pro celou společnost nebo zdravotnický systém tak, aby cena terapie byla odůvodněná a vlastní léčebný postup nezpochybnitelný.

V dnešní době hýbe onkologickou problematikou především pojem cílené biologické léčby. Klasická chemoterapie postupně ustupuje ze svých pozic, bohužel se však stále více v mnoha prezentacích zapomíná na tak důležité součásti protinádorové terapie, jakými jsou metody lokální léčby chirurgické nebo radiační. A přitom se jedná o terapii velice levnou a dokonale prověřenou, což se bohužel o biologické cílené léčbě říci nedá, protože dosavadních zkušeností s ní je poměrně málo a závěry řady studií jsou dosti nejednoznačné. Nelze samozřejmě očekávat, že nová léčiva, pokud možno skutečně mnohem cílenější, zatížená mírnější a přijatelnější toxicitou, a především procházející velmi dlouhým a neskutečně finančně nákladným vývojem, budou po svém uvedení do praxe levná. Právě to však musí být důvodem, aby i ona prokázala svoji účinnost, protože nákladová efektivita spojená s touto léčbou musí odpovídat výši vynaložených nákladů a přenést se ve prospěch pro pacienta a potažmo pro celou společnost nebo zdravotnický systém tak, aby cena terapie byla odůvodněná a vlastní léčebný postup nezpochybnitelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky