Léčba chronické myeloidní leukemie v roce 2009

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UP, Olomouc

Souhrn

Nové poznatky o etiopatogenezi chronické myeloidní leukemie (CML) umožnily koncem minulého století rozvinout převratnou koncepci cílené léčby CML a zahájit její klinickou realizaci. Roku 1992 byl ve firmě Ciba-Geigy syntetizován účinný inhibitor ABL-kinázy imatinib (IM), u nás komerčně dostupný pod názvem Glivec.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky