Současné přístupy k terapii myelodysplastického syndromu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) je klonální onemocnění hemopoetické tkáně. Zahrnuje heterogenní skupinu onemocnění, pro něž je charakteristický nepoměr mezi bohatou krvetvorbou a periferní pancytopenií jako následek inefektivní hemopoezy s klinickými projevy anemie, infekce a krvácením. Možná je transformace do akutní leukemie. Podle klasifikace FAB (French-American-British) se MDS dělí do 5 podskupin, nověji podle klasifikace WHO do 8 skupin (tabulka 1).1,2 Celou skupinu ještě vzhledem k terapeutickým intervencím dělíme na vysoce a nízce rizikové MDS s použitím mezinárodního prognostického skórovacího systému IPSS (International Prognostic Scoring System), nověji WPSS (WHO-based prognostic scoring system) (tabulka 2 a 4).

Myelodysplastický syndrom (MDS) je klonální onemocnění hemopoetické tkáně. Zahrnuje heterogenní skupinu onemocnění, pro něž je charakteristický nepoměr mezi bohatou krvetvorbou a periferní pancytopenií jako následek inefektivní hemopoezy s klinickými projevy anemie, infekce a krvácením. Možná je transformace do akutní leukemie. Podle klasifikace FAB (French-American-British) se MDS dělí do 5 podskupin, nověji podle klasifikace WHO do 8 skupin (tabulka 1).1,2 Celou skupinu ještě vzhledem k terapeutickým intervencím dělíme na vysoce a nízce rizikové MDS s použitím mezinárodního prognostického skórovacího systému IPSS (International Prognostic Scoring System), nověji WPSS (WHO-based prognostic scoring system) (tabulka 2 a 4).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky