Současné a budoucí postavení bisfosfonátů

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Autoři - působiště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

První zmínky o bisfosfonátech (BP) pocházejí z poloviny 19. století, přesto se jejich účinky stále zkoumají a každým rokem přibývají nové informace o jejich účinnosti. V současné době se na základě nových studií potvrzuje, že BP vykazují i slibné protinádorové účinky u pacientů s různými solidními nádory nebo u pacientů s mnohočetným myelomem.

První zmínky o bisfosfonátech (BP) pocházejí z poloviny 19. století, přesto se jejich účinky stále zkoumají a každým rokem přibývají nové informace o jejich účinnosti. V současné době se na základě nových studií potvrzuje, že BP vykazují i slibné protinádorové účinky u pacientů s různými solidními nádory nebo u pacientů s mnohočetným myelomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky