Osteonekrózy čelistí u onkologických nemocných

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
Autoři - působiště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN, Brno

Souhrn

V dutině ústní se odráží celkový stav organismu, jak dokazují měnící se nálezy na sliznicích dutiny ústní a v dlouhodobém pohledu také změny na skeletu čelistí. Můžeme k nim přiřadit i reakce na léčebné procesy. Dobré cévní zásobení v oblasti hlavy i dutiny ústní podporuje rychlé a nekomplikované hojení slizničních defektů i poranění čelistí. Když dojde ke zhoršení cévního zásobení, vystupují do popředí nepříjemné, bolestivé a dlouhodobé komplikace. V dutině ústní se i přes přítomnost vysokého počtu patogenních mikroorganismů rozsáhlá, někdy i devastující poranění rychle vyhojí. Řada zlomenin čelistí jde přes periodontium zubu do dutiny ústní, a tak se otevírá přístup do kostní rány. Přesto je hojení rychlé a nekomplikované. Stejně tak se extrakcí zubu vytvoří rozsáhlá rána v kosti a sliznici, která se při nerušené přeměně krevního koagula rychle uzavře a zahojí. Porucha tvorby krevního koagula nebo jeho rozpad hojení vždy významně komplikují.

V dutině ústní se odráží celkový stav organismu, jak dokazují měnící se nálezy na sliznicích dutiny ústní a v dlouhodobém pohledu také změny na skeletu čelistí. Můžeme k nim přiřadit i reakce na léčebné procesy. Dobré cévní zásobení v oblasti hlavy i dutiny ústní podporuje rychlé a nekomplikované hojení slizničních defektů i poranění čelistí. Když dojde ke zhoršení cévního zásobení, vystupují do popředí nepříjemné, bolestivé a dlouhodobé komplikace. V dutině ústní se i přes přítomnost vysokého počtu patogenních mikroorganismů rozsáhlá, někdy i devastující poranění rychle vyhojí. Řada zlomenin čelistí jde přes periodontium zubu do dutiny ústní, a tak se otevírá přístup do kostní rány. Přesto je hojení rychlé a nekomplikované. Stejně tak se extrakcí zubu vytvoří rozsáhlá rána v kosti a sliznici, která se při nerušené přeměně krevního koagula rychle uzavře a zahojí. Porucha tvorby krevního koagula nebo jeho rozpad hojení vždy významně komplikují.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky