Zvýšení dávky imatinibu u pacientů v chronické fázi CML

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Imatinib mesylát je selektivním inhibitorem tyrosinkinázy BCR-ABL užívaným u celé řady hematoonkologických onemocnění. V denní dávce 400 mg je běžně podáván pacientům v chronické fázi chronické myeloidní leukemie a jeho podávání v 1. linii je provázeno celkovým přežitím dosahujícím až 88 % s odstupem šesti let od okamžiku stanovení diagnózy. Zvýšení denní dávky na 600 či 800 mg může podle výsledků publikovaných studií i dosavadních klinických zkušeností být určitým přínosem u pacientů, kteří nedostatečně odpovídali na dávku nižší, nebo u pacientů s progresí onemocnění. Se zvýšením dávky imatinibu se setkáváme např. ve studii IRIS (International Randomized Study of Interferon [IFN] and STI571), která byla zahájena v roce 2000 a zúčastnilo se jí 553 osob. Jednalo se o multicentrickou, mezinárodní a otevřenou studii III. fáze, ve které byli nemocní v chronické fázi chronické myeloidní leukemie (CML-CP) léčeni buď imatinibem, nebo kombinací IFN-a a cytarabinu. Zvyšování dávky imatinibu je doporučováno též evropskou organizací ELN (European Leukemia Net).

Imatinib mesylát je selektivním inhibitorem tyrosinkinázy BCR-ABL užívaným u celé řady hematoonkologických onemocnění. V denní dávce 400 mg je běžně podáván pacientům v chronické fázi chronické myeloidní leukemie a jeho podávání v 1. linii je provázeno celkovým přežitím dosahujícím až 88 % s odstupem šesti let od okamžiku stanovení diagnózy. Zvýšení denní dávky na 600 či 800 mg může podle výsledků publikovaných studií i dosavadních klinických zkušeností být určitým přínosem u pacientů, kteří nedostatečně odpovídali na dávku nižší, nebo u pacientů s progresí onemocnění. Se zvýšením dávky imatinibu se setkáváme např. ve studii IRIS (International Randomized Study of Interferon [IFN] and STI571), která byla zahájena v roce 2000 a zúčastnilo se jí 553 osob. Jednalo se o multicentrickou, mezinárodní a otevřenou studii III. fáze, ve které byli nemocní v chronické fázi chronické myeloidní leukemie (CML-CP) léčeni buď imatinibem, nebo kombinací IFN-a a cytarabinu. Zvyšování dávky imatinibu je doporučováno též evropskou organizací ELN (European Leukemia Net).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky