Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě inoperabilního či metastazujícího skvamocelulárního karcinomu hlavy a krku je v současné době podání chemoterapie založené na podávání platinových derivátů, tj. cisplatiny či carboplatiny, považováno za standardní léčbu 1. linie. Cisplatina bývá přitom mnohdy kombinována s fluorouracilem, avšak dosažené klinické výsledky nejsou doposud příliš uspokojivé.

V léčbě inoperabilního či metastazujícího skvamocelulárního karcinomu hlavy a krku je v současné době podání chemoterapie založené na podávání platinových derivátů, tj. cisplatiny či carboplatiny, považováno za standardní léčbu 1. linie. Cisplatina bývá přitom mnohdy kombinována s fluorouracilem, avšak dosažené klinické výsledky nejsou doposud příliš uspokojivé.

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku – komentář

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky