Intermitentní inhibice BCR-ABL dasatinibem 100 mg 1x denně u pacientů v chronické fázi CML si zachovává účinnost a zlepšuje snášenlivost léčby

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro leukemické buňky pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) je charakteristická přítomnost philadelphského chromosomu (Ph), který obsahuje fúzní gen BCR-ABL. U naprosté většiny nemocných s CML je nemoc diagnostikována v iniciální fázi a bývá léčena imatinibem, tedy inhibitorem tyrosinkinázy BCR-ABL. Dasatinib, který je strukturně zcela odlišný od imatinibu, je 325krát účinnější v inhibici BCR-ABL in vitro, a je proto s výhodou využíván u pacientů ve kterékoliv fázi CML, kteří jsou vůči imatinibu rezistentní nebo jej nesnášejí.

Pro leukemické buňky pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) je charakteristická přítomnost philadelphského chromosomu (Ph), který obsahuje fúzní gen BCR-ABL. U naprosté většiny nemocných s CML je nemoc diagnostikována v iniciální fázi a bývá léčena imatinibem, tedy inhibitorem tyrosinkinázy BCR-ABL. Dasatinib, který je strukturně zcela odlišný od imatinibu, je 325krát účinnější v inhibici BCR-ABL in vitro, a je proto s výhodou využíván u pacientů ve kterékoliv fázi CML, kteří jsou vůči imatinibu rezistentní nebo jej nesnášejí.

Komentář ke studii

MUDr. Petra Bělohlávková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky