Lapatinib u HER2-pozitivního pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu při léčbě trastuzumabem

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Receptor pro lidský epidermální růstový faktor (HER2) je zástupcem ErbB rodiny transmembránových receptorů s tyrosinkinázovou aktivitou, jehož homo- či heterodimerizace s jinými receptory ErbB vede ke spuštění celé kaskády nitrobuněčných pochodů, vedoucích k podpoře buněčného růstu a prodloužení života buňky. Dysregulace HER2 je tak provázena nekontrolovanou buněčnou proliferací, zvýšenou pravděpodobností vytvářet vzdálené metastázy, zesílenou intenzitou angiogeneze či sníženou senzitivitou k apoptotickým signálům.

Receptor pro lidský epidermální růstový faktor (HER2) je zástupcem ErbB rodiny transmembránových receptorů s tyrosinkinázovou aktivitou, jehož homo- či heterodimerizace s jinými receptory ErbB vede ke spuštění celé kaskády nitrobuněčných pochodů, vedoucích k podpoře buněčného růstu a prodloužení života buňky. Dysregulace HER2 je tak provázena nekontrolovanou buněčnou proliferací, zvýšenou pravděpodobností vytvářet vzdálené metastázy, zesílenou intenzitou angiogeneze či sníženou senzitivitou k apoptotickým signálům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky