Lapatinib plus capecitabin v porovnání s capecitabinem samotným u nemocných s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu – hodnocení kvality života

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přítomnost zvýšené exprese HER2 je odhadována přibližně u 20 % ze všech případů karcinomu prsu. Jedná se o jakýsi marker agresivního chování nádoru, charakterizovaný rychlou progresí a vysokou incidencí metastáz.

Přítomnost zvýšené exprese HER2 je odhadována přibližně u 20 % ze všech případů karcinomu prsu. Jedná se o jakýsi marker agresivního chování nádoru, charakterizovaný rychlou progresí a vysokou incidencí metastáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky