Lapatinib u generalizovaného karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Ještě jsme se nepřestali radovat z možnosti použít u pacientek s generalizovaným karcinomem prsu s pozitivitou receptoru HER2 biologickou léčbu trastuzumabem, a už se blíží reálná možnost pokračovat v cílené léčbě těchto nemocných lapatinibem. Lapatinib jako tyrosinkinázový inhibitor fungující intracelulárně a blokující jak receptor HER2, tak i receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), ovlivní funkci těchto receptorů i po ztrátě extracelulární domény HER2, způsobující pravděpodobně rezistenci k trastuzumabu. Z výsledků klinických studií víme, že tato malá molekula podávaná perorálně v rámci první 1. léčby vykazovala odpověď i v monoterapii (20–25 %).

Ještě jsme se nepřestali radovat z možnosti použít u pacientek s generalizovaným karcinomem prsu s pozitivitou receptoru HER2 biologickou léčbu trastuzumabem, a už se blíží reálná možnost pokračovat v cílené léčbě těchto nemocných lapatinibem. Lapatinib jako tyrosinkinázový inhibitor fungující intracelulárně a blokující jak receptor HER2, tak i receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), ovlivní funkci těchto receptorů i po ztrátě extracelulární domény HER2, způsobující pravděpodobně rezistenci k trastuzumabu. Z výsledků klinických studií víme, že tato malá molekula podávaná perorálně v rámci první 1. léčby vykazovala odpověď i v monoterapii (20–25 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky