Podávání trastuzumabu v neoadjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním lokálně pokročilým karcinomem prsu – studie NOAH

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Lokálně pokročilý karcinom prsu (LABC – locally advanced breast cancer) šířící se do blízkého okolí (kůže, svalovina a/nebo lymfatické uzliny), včetně jeho mimořádně agresivní zánětlivé varianty – inflamatorního karcinomu (IBC – inflammatory breast cancer), se v USA vyskytuje s incidencí přibližně okolo 6 % veškerých nově diagnostikovaných karcinomů prsu; ještě vyšší je pak incidence v Evropě, a to až 10 %. Tyto pacientky čelí vysokému riziku rekurence a mají krátkou průměrnou délku života. Medián přežití se u tohoto onemocnění pohybuje v rozmezí 3–6 let, a je tedy výrazně horší v porovnání se ženami s diagnózou lokálně nepokročilého, nemetastatického karcinomu prsu (> 10 let). Z výsledků celé řady klinických studií i z běžné praxe je zřejmé, že v úspěšnosti léčby hraje důležitou úlohu předoperační systémová farmakoterapie, která do jisté míry určuje možnosti následného chirurgického výkonu, a tím samozřejmě i pacientovu prognózu.

Lokálně pokročilý karcinom prsu (LABC – locally advanced breast cancer) šířící se do blízkého okolí (kůže, svalovina a/nebo lymfatické uzliny), včetně jeho mimořádně agresivní zánětlivé varianty – inflamatorního karcinomu (IBC – inflammatory breast cancer), se v USA vyskytuje s incidencí přibližně okolo 6 % veškerých nově diagnostikovaných karcinomů prsu; ještě vyšší je pak incidence v Evropě, a to až 10 %. Tyto pacientky čelí vysokému riziku rekurence a mají krátkou průměrnou délku života. Medián přežití se u tohoto onemocnění pohybuje v rozmezí 3–6 let, a je tedy výrazně horší v porovnání se ženami s diagnózou lokálně nepokročilého, nemetastatického karcinomu prsu (> 10 let). Z výsledků celé řady klinických studií i z běžné praxe je zřejmé, že v úspěšnosti léčby hraje důležitou úlohu předoperační systémová farmakoterapie, která do jisté míry určuje možnosti následného chirurgického výkonu, a tím samozřejmě i pacientovu prognózu.

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Katarína Petráková

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky