Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Everolimus je perorálně účinný inhibitor savčího rapamycinového cílového receptoru (mTOR), tedy jedné z komponent intracelulárních signálních cest ovlivňujících buněčný růst, metabolismus, proliferaci či angiogenezi. Jedná se o derivát rapamycinu, jenž se váže na intracelulární protein FKBP-12. Vzniklý komplex následně působí jako inhibitor mTOR serin-threoninové kinázy. Tato skutečnost je mimořádně významná především proto, že abnormální aktivita této kinázy je důležitá v rozvoji celé řady malignit, zejména pak karcinomu ledviny. Zvýšená aktivita mTOR tak např. u světlobuněčného karcinomu ledviny zvyšuje expresi hypoxií indukovatelného faktoru (HIF-1), který podněcuje angiogenezi, a tedy de facto i růst samotného nádoru.

Everolimus je perorálně účinný inhibitor savčího rapamycinového cílového receptoru (mTOR), tedy jedné z komponent intracelulárních signálních cest ovlivňujících buněčný růst, metabolismus, proliferaci či angiogenezi. Jedná se o derivát rapamycinu, jenž se váže na intracelulární protein FKBP-12. Vzniklý komplex následně působí jako inhibitor mTOR serin-threoninové kinázy. Tato skutečnost je mimořádně významná především proto, že abnormální aktivita této kinázy je důležitá v rozvoji celé řady malignit, zejména pak karcinomu ledviny. Zvýšená aktivita mTOR tak např. u světlobuněčného karcinomu ledviny zvyšuje expresi hypoxií indukovatelného faktoru (HIF-1), který podněcuje angiogenezi, a tedy de facto i růst samotného nádoru.

Komentář ke studii Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky