Endokrinní léčba plus kyselina zoledronová v léčbě karcinomu prsu v období premenopauzy

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Inhibitory aromatázy mají nepochybně příznivé terapeutické účinky v léčbě karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, zejména pak v případě neadekvátní odpovědi na podávání tamoxifenu, avšak u žen v premenopauze, u kterých endokrinně aktivní nádor bývá diagnostikován až ze dvou třetin, je o jejich účinnosti známo jen velmi málo. Současná terapie karcinomu prsu v období před menopauzou spočívá v zavedení ovariální suprese užíváním analog gonadotropin-releasing hormonu a v podávání tamoxifenu, a to z důvodu nejen předpokládané klinické účinnosti, ale současně i bezpečnosti.

Inhibitory aromatázy mají nepochybně příznivé terapeutické účinky v léčbě karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, zejména pak v případě neadekvátní odpovědi na podávání tamoxifenu, avšak u žen v premenopauze, u kterých endokrinně aktivní nádor bývá diagnostikován až ze dvou třetin, je o jejich účinnosti známo jen velmi málo. Současná terapie karcinomu prsu v období před menopauzou spočívá v zavedení ovariální suprese užíváním analog gonadotropin-releasing hormonu a v podávání tamoxifenu, a to z důvodu nejen předpokládané klinické účinnosti, ale současně i bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky