Spojitost mezi užíváním hormonů po menopauze a karcinomem prsu je závislá na režimu hormonální léčby a histologickém subtypu

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Vliv podávání exogenních hormonů na incidenci karcinomu prsu v závislosti na typu hormonálního přípravku a histologii karcinomu je možno plně posoudit pouze na základě údajů z rozsáhlých prospektivních studií. V prospektivní kohortě zahrnující 67 754 žen po menopauze žijících v USA bylo během 13 let sledování zjištěno 1 821 případů invazivního duktálního karcinomu a 471 případů invazivního lobulárního či smíšeného lobulárního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky