Studie II. fáze zaměřená na neoadjuvantní léčbu docetaxelem a gefitinibem s navazující radikální prostatektomií u pacientů s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Jak prokázaly studie zaměřené na neoadjuvantní hormonální léčbu karcinomu prostaty s navazující operací, k eliminaci všech nádorových buněk v primárním ložisku dochází jen zřídka. Autoři zde uvádějí výsledky studie II. fáze zaměřené na hodnocení účinnosti a toxicity docetaxelu a gefitinibu podávaných pacientům s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty v rámci neoadjuvantní léčby před radikální prostatektomií (RP). V souboru 31 pacientů s vysoce rizikovým karcinomem prostaty byly po dobu dvou měsíců před RP podávány docetaxel a gefitinib. Všichni pacienti splňovali následující kritéria: klinické stadium T2b–3, sérová koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) > 20 ng/ml nebo Gleasonovo skóre 8 až 10. Primárním sledovaným ukazatelem byla úplná patologická odpověď.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky