Vinorelbin + gemcitabin a následně docetaxel vs carboplatina + docetaxel u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Ačkoliv cytostatická léčba obsahující platinu zůstává stále standardem při péči o pacienty s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer), podle nejnovějších studií se ukazuje, že příznivý účinek je možné očekávat i od kombinací platinové přípravky neobsahujících. Pro tento závěr svědčí i nedávno uveřejněné výsledky klinické studie se 401 pacienty s NSCLC. Zatímco v experimentálně léčené skupině dostávali pacienti vinorelbin s gemcitabinem a následně ještě docetaxel, ve skupině kontrolní spočívala léčba v podání paclitaxelu a carboplatiny. Medián celkového přežití byl přitom mezi oběma skupinami prakticky velmi podobný: 13,6 měsíce (experimentální skupina) vs 14,1 měsíce (kontrolní skupina) (p = 0,97). V rámci studie nebyl zaznamenán ani jediný případ kompletní odpovědi; parciální odpověď však byla častější ve skupině s léčbou na bázi platiny: 37 vs 25 % (p = 0,01). S tím korespondoval i medián přežití bez progrese, avšak zde již bez signifikantního rozdílu 5,8 vs 5,5 měsíce (p = 0,74). V experimentální skupině však byl zaznamenán výrazně nižší výskyt neutropenie, neuropatie, artralgie a myalgie stupně 3 a 4 (vyšší zde byl výskyt plicních komplikací).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky