Léčba akutní a chronické leukemie v těhotenství

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Prevalence těhotenství spojeného s leukemií je přibližně 10 000 těhotenství. Tento ojedinělý výskyt vylučuje vedení velkých prospektivních studií, v nichž by byla sledována diagnostika, léčebná péče a výsledky. Léčba těhotné ženy s leukemií může být spojena s těžkými nežádoucími projevy u plodu, včetně úmrtí a malformací, a proto přestavuje nelehkou výzvu jak pro pacientku, tak i pro lékaře. Chemoterapie v prvním trimestru je spojena se zvýšeným rizikem vrozených malformací. Nicméně toto riziko se snižuje s pokročilostí těhotenství. Když se akutní leukemie objeví v průběhu 1. trimestru, tyto ženy by měly být léčeny rychle a obdobně jako netěhotné, avšak agresivní indukční léčba by měla následovat po ukončení těhotenství. Je-li diagnóza stanovena později v těhotenství, měla by být zvážena standardní léčba a ukončení těhotenství není nezbytné. Ženu i plod je však třeba pečlivě monitorovat a porod by měl být odložen do období bez cytopenie. Chronická myeloidní leukemie může být léčena interferonem-a během celého těhotenství bez zřejmého zvýšeného rizika postižení plodu. U vzácných případů chronické lymfatické leukemie během těhotenství může být léčba obvykle odložena až po porodu.

Prevalence těhotenství spojeného s leukemií je přibližně 10 000 těhotenství. Tento ojedinělý výskyt vylučuje vedení velkých prospektivních studií, v nichž by byla sledována diagnostika, léčebná péče a výsledky. Léčba těhotné ženy s leukemií může být spojena s těžkými nežádoucími projevy u plodu, včetně úmrtí a malformací, a proto přestavuje nelehkou výzvu jak pro pacientku, tak i pro lékaře. Chemoterapie v prvním trimestru je spojena se zvýšeným rizikem vrozených malformací. Nicméně toto riziko se snižuje s pokročilostí těhotenství. Když se akutní leukemie objeví v průběhu 1. trimestru, tyto ženy by měly být léčeny rychle a obdobně jako netěhotné, avšak agresivní indukční léčba by měla následovat po ukončení těhotenství. Je-li diagnóza stanovena později v těhotenství, měla by být zvážena standardní léčba a ukončení těhotenství není nezbytné. Ženu i plod je však třeba pečlivě monitorovat a porod by měl být odložen do období bez cytopenie. Chronická myeloidní leukemie může být léčena interferonem-a během celého těhotenství bez zřejmého zvýšeného rizika postižení plodu. U vzácných případů chronické lymfatické leukemie během těhotenství může být léčba obvykle odložena až po porodu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky