Studie II. fáze cisplatiny (C), etoposidu (E) a radioterapie (RT) následovaných gemcitabinem (G) proti G a docetaxelu (D) u neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stadia III A/B

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie SWOG 9504 prokázala velmi slibné četnosti přežití pro konsolidační léčbu D po E + C a radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým (LP) NSCLC. Nedávno provedená studie III. fáze HOG však naznačila, že konsolidační léčba samotným D nebyla při porovnání s pouhou observací spojena s žádným přínosem (Hanna ASCO 2007 #7512). Předkládaná studie byla uspořádána s cílem zhodnotit proveditelnost a účinnost konsolidační léčby buď samotným gemcitabinem, nebo kombinací G + D po stejném schématu chemoradioterapie jako SWOG 9504. Léčebné schéma zahrnovalo současně podávanou C 50 mg/m2 1. a 8. den + E 50 mg/m2 1.–5. den v rámci dvou 28denních cyklů + RT 61–62 Gy během 7 týdnů. Pacienti byli následně randomizováni ke konsolidační léčbě buď G 1 000 mg/m2 1. a 8. den (větev A), nebo G 1 000 mg/m2 1. a 8. den + D 75 mg/m2 1. den (větev B) jednou za 21 dnů po 3 cykly.

Studie SWOG 9504 prokázala velmi slibné četnosti přežití pro konsolidační léčbu D po E + C a radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým (LP) NSCLC. Nedávno provedená studie III. fáze HOG však naznačila, že konsolidační léčba samotným D nebyla při porovnání s pouhou observací spojena s žádným přínosem (Hanna ASCO 2007 #7512). Předkládaná studie byla uspořádána s cílem zhodnotit proveditelnost a účinnost konsolidační léčby buď samotným gemcitabinem, nebo kombinací G + D po stejném schématu chemoradioterapie jako SWOG 9504. Léčebné schéma zahrnovalo současně podávanou C 50 mg/m2 1. a 8. den + E 50 mg/m2 1.–5. den v rámci dvou 28denních cyklů + RT 61–62 Gy během 7 týdnů. Pacienti byli následně randomizováni ke konsolidační léčbě buď G 1 000 mg/m2 1. a 8. den (větev A), nebo G 1 000 mg/m2 1. a 8. den + D 75 mg/m2 1. den (větev B) jednou za 21 dnů po 3 cykly.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky