Palonosetron + dexamethason vs granisetron + dexamethason v prevenci nauzey a zvracení během chemoterapie

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Palonosetron i granisetron jsou řazeny do skupiny látek souborně označovaných jako setrony, které antagonizují serotoninové receptory typu 5-HT3. Ve studii, která byla letos publikována v časopise Lancet Oncology, byly uveřejněny výsledky studie III. fáze klinického testování, jejímž předmětem bylo na souboru 1 143 pacientů porovnat účinnost obou těchto látek podávaných v kombinaci s dexamethasonem. Kompletní odpověď v akutní fázi byla poněkud vyšší v případě palonosetronu – 75,3 % vs 73,3 % (absolutní rozdíl: 2,0 %; 95% CI: –2,70 až 7,27). V pozdní fázi však byl rozdíl ještě zřetelnější: 56,8 vs 44,5 (p < 0,0001). Hlavními pozorovanými nežádoucími účinky byly zácpa (17,4 vs 15,7 %) a zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Palonosetron i granisetron jsou řazeny do skupiny látek souborně označovaných jako setrony, které antagonizují serotoninové receptory typu 5-HT3. Ve studii, která byla letos publikována v časopise Lancet Oncology, byly uveřejněny výsledky studie III. fáze klinického testování, jejímž předmětem bylo na souboru 1 143 pacientů porovnat účinnost obou těchto látek podávaných v kombinaci s dexamethasonem. Kompletní odpověď v akutní fázi byla poněkud vyšší v případě palonosetronu – 75,3 % vs 73,3 % (absolutní rozdíl: 2,0 %; 95% CI: –2,70 až 7,27). V pozdní fázi však byl rozdíl ještě zřetelnější: 56,8 vs 44,5 (p < 0,0001). Hlavními pozorovanými nežádoucími účinky byly zácpa (17,4 vs 15,7 %) a zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Tibolon u karcinomu prsu s vazomotorickou symptomatologií

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky