Tibolon u karcinomu prsu s vazomotorickou symptomatologií

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vazomotorické projevy společně se ztrátou kostní hmoty se řadí k poměrně častým komplikacím adjuvantní léčby karcinomu prsu. Je známo, že tibolon napomáhá zabránit oběma těmto komplikacím, avšak teprve nedávno byla tato účinnost zhodnocena i u postmenopauzálních žen ve vztahu k možné rekurenci karcinomu prsu. V souboru celkem 3 098 žen průměrného věku 52,7 roku, které byly v průměru 2,1 roku od operačního výkonu a ve studii setrvávaly průměrně po dobu 3,1 roku, bylo zjištěno, že podávání tibolonu může v porovnání s placebem poněkud zvyšovat pravděpodobnost rekurence, avšak mortalita či výskyt kardiovaskulárních příhod i jiných gynekologických onemocnění zůstávají oproti placebu nezměněny. Ve studii byl rovněž potvrzen příznivý účinek tibolonu na výskyt návalů horka i na denzitu kostní hmoty.

Vazomotorické projevy společně se ztrátou kostní hmoty se řadí k poměrně častým komplikacím adjuvantní léčby karcinomu prsu. Je známo, že tibolon napomáhá zabránit oběma těmto komplikacím, avšak teprve nedávno byla tato účinnost zhodnocena i u postmenopauzálních žen ve vztahu k možné rekurenci karcinomu prsu. V souboru celkem 3 098 žen průměrného věku 52,7 roku, které byly v průměru 2,1 roku od operačního výkonu a ve studii setrvávaly průměrně po dobu 3,1 roku, bylo zjištěno, že podávání tibolonu může v porovnání s placebem poněkud zvyšovat pravděpodobnost rekurence, avšak mortalita či výskyt kardiovaskulárních příhod i jiných gynekologických onemocnění zůstávají oproti placebu nezměněny. Ve studii byl rovněž potvrzen příznivý účinek tibolonu na výskyt návalů horka i na denzitu kostní hmoty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky