Temozolomid u předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Temozolomid je triazenovým derivátem, u kterého byla v rámci dosavadních studií prokázána účinnost u karcinomu plic i u mozkových metastáz nejrůznějších solidních nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer). Ve studii se 31 předléčenými pacienty (medián 60 let; u 39 % byly již předtím léčeny mozkové metastázy a 90,3 % dostalo více než dva druhy terapie) s histologicky potvrzeným NSCLC vedl při podávání v dávce 75 mg/m2 denně po 21 dnů každé 4 týdny k dosažení mediánu do další progrese 2,4 měsíce; medián doby přežití činil 3,3 měsíce. Jednoročního přežití bylo dosaženo u 22,5 % nemocných. U několika pacientů se vyskytla neutropenie nebo lymfopenie 3. či 4. stupně.

Temozolomid je triazenovým derivátem, u kterého byla v rámci dosavadních studií prokázána účinnost u karcinomu plic i u mozkových metastáz nejrůznějších solidních nádorů včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer). Ve studii se 31 předléčenými pacienty (medián 60 let; u 39 % byly již předtím léčeny mozkové metastázy a 90,3 % dostalo více než dva druhy terapie) s histologicky potvrzeným NSCLC vedl při podávání v dávce 75 mg/m2 denně po 21 dnů každé 4 týdny k dosažení mediánu do další progrese 2,4 měsíce; medián doby přežití činil 3,3 měsíce. Jednoročního přežití bylo dosaženo u 22,5 % nemocných. U několika pacientů se vyskytla neutropenie nebo lymfopenie 3. či 4. stupně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky