Carboplatina a pegylovaný liposomální doxorubicin u pokročilého karcinomu ovarií – studie MITO-2

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V souladu s pozorovanými příznivými účinky pegylovaného liposomálního doxorubicinu (PLD) u relabujícího karcinomu ovarií byla recentně provedena studie III. fáze klinického hodnocení, jejímž předmětem bylo porovnání účinků carboplatiny v kombinaci s paclitaxelem nebo PLD jako léčba 1. linie právě u této diagnózy. Kompletní odpovědi (hodnoceno podle kritérií RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) bylo dosaženo u 14 (28 %) a parciální u 20 (40 %) nemocných – pozitivní odpovědi na léčbu tedy bylo dosaženo celkem u 68 % žen. Stabilizaci onemocnění bylo navíc možné pozorovat u 10 dalších pacientek (20 %).

V souladu s pozorovanými příznivými účinky pegylovaného liposomálního doxorubicinu (PLD) u relabujícího karcinomu ovarií byla recentně provedena studie III. fáze klinického hodnocení, jejímž předmětem bylo porovnání účinků carboplatiny v kombinaci s paclitaxelem nebo PLD jako léčba 1. linie právě u této diagnózy. Kompletní odpovědi (hodnoceno podle kritérií RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) bylo dosaženo u 14 (28 %) a parciální u 20 (40 %) nemocných – pozitivní odpovědi na léčbu tedy bylo dosaženo celkem u 68 % žen. Stabilizaci onemocnění bylo navíc možné pozorovat u 10 dalších pacientek (20 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky