Docetaxel a vinorelbin u pokročilého karcinomu prsu léčeného antracykliny

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Současné podávání docetaxelu a vinorelbinu ve třítýdenním schématu u pokročilého karcinomu prsu již dříve léčeného antracykliny je nemalým přínosem. V souboru celkem 43 pacientek s touto malignitou byla jejich aplikace provázena ve 37,2 % (95% CI: 22,8–51,6) příznivou odpovědí. Medián doby do progrese činil 7,7 měsíce a medián celkového přežití 28,7 měsíce. Toxicita byla označena jako přijatelná – neutropenie 3. stupně u 15 nemocných a 4. stupně u 1 pacientky. Febrilní neutropenie postihly sedm nemocných a byly vesměs pouze krátkého trvání. Mukositida 3. stupně se objevila u 2 nemocných.

Současné podávání docetaxelu a vinorelbinu ve třítýdenním schématu u pokročilého karcinomu prsu již dříve léčeného antracykliny je nemalým přínosem. V souboru celkem 43 pacientek s touto malignitou byla jejich aplikace provázena ve 37,2 % (95% CI: 22,8–51,6) příznivou odpovědí. Medián doby do progrese činil 7,7 měsíce a medián celkového přežití 28,7 měsíce. Toxicita byla označena jako přijatelná – neutropenie 3. stupně u 15 nemocných a 4. stupně u 1 pacientky. Febrilní neutropenie postihly sedm nemocných a byly vesměs pouze krátkého trvání. Mukositida 3. stupně se objevila u 2 nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky