Molekulární léčebné odpovědi u pacientů v pozdní chronické fázi CML po dosažení kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem – sledování po dobu šesti let

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Soubor 46 pacientů s pozdní chronickou fází (CP) chronické myeloidní leukemie a po dosažení kompletní cytogenetické remise (CCyR) byl sledován s cílem vyhodnocení dlouhodobé účinnosti imatinibu. Medián doby léčby imatinibem byl 68 (61–74) měsíců. Celkem 253 vzorků kostní dřeně bylo vyšetřeno na přítomnost BCR-ABL fúzního genu mRNA pomocí analytické metody TaqMan RQ-PCR – kvantitativní reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce. Medián doby do prvního dosažení CCyR byl 8 (3–72) měsíců. U 42 pacientů bylo dosaženo velké molekulární odpovědi (MMoR) a medián doby do dosažení první MMoR byl 35 (3–65) měsíců. MMoR dosáhlo více pacientů, kteří dosáhli CCyR do 18 měsíců, než pacientů, kteří dosáhli CCyR později (85 % vs 42 %; p = 0,006). U jednoho pacienta došlo k progresi do blastické krize a u čtyř pacientů došlo k cytogenetickému relapsu později. Odhadovaná doba přežití bez příhod (EFS – event-free-survival) v šesti letech v celém souboru byla 81 %.

Soubor 46 pacientů s pozdní chronickou fází (CP) chronické myeloidní leukemie a po dosažení kompletní cytogenetické remise (CCyR) byl sledován s cílem vyhodnocení dlouhodobé účinnosti imatinibu. Medián doby léčby imatinibem byl 68 (61–74) měsíců. Celkem 253 vzorků kostní dřeně bylo vyšetřeno na přítomnost BCR-ABL fúzního genu mRNA pomocí analytické metody TaqMan RQ-PCR – kvantitativní reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce. Medián doby do prvního dosažení CCyR byl 8 (3–72) měsíců. U 42 pacientů bylo dosaženo velké molekulární odpovědi (MMoR) a medián doby do dosažení první MMoR byl 35 (3–65) měsíců. MMoR dosáhlo více pacientů, kteří dosáhli CCyR do 18 měsíců, než pacientů, kteří dosáhli CCyR později (85 % vs 42 %; p = 0,006). U jednoho pacienta došlo k progresi do blastické krize a u čtyř pacientů došlo k cytogenetickému relapsu později. Odhadovaná doba přežití bez příhod (EFS – event-free-survival) v šesti letech v celém souboru byla 81 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky