Lipoteichoová kyselina a pleurodéza

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pozorování, že bakteriální infekce v oblasti pleurální dutiny v mnohých případech vedou k fibrotizaci, pravděpodobně jako přímému následku zánětu, vyústilo v domněnku, že významnou roli v tomto procesu by mohla hrát bakteriální tzv. lipoteichoová kyselina-T (LTA-T). Této skutečnosti by však mohlo být využíváno i terapeuticky při pleurodéze. Svědčí o tom i výsledky nedávné klinické studie, do které bylo zapojeno 14 pacientů s maligním pleurálním výpotkem. Po aplikaci LTA-T u nich skutečně došlo k výraznému poklesu objemu exsudátu ve srovnání s podáním fyziologického roztoku. V porovnání s dnes běžně užívanými látkami k dosažení pleurodézy byla lipoteichoová kyselina-T relativně velmi dobře snášena.

Pozorování, že bakteriální infekce v oblasti pleurální dutiny v mnohých případech vedou k fibrotizaci, pravděpodobně jako přímému následku zánětu, vyústilo v domněnku, že významnou roli v tomto procesu by mohla hrát bakteriální tzv. lipoteichoová kyselina-T (LTA-T). Této skutečnosti by však mohlo být využíváno i terapeuticky při pleurodéze. Svědčí o tom i výsledky nedávné klinické studie, do které bylo zapojeno 14 pacientů s maligním pleurálním výpotkem. Po aplikaci LTA-T u nich skutečně došlo k výraznému poklesu objemu exsudátu ve srovnání s podáním fyziologického roztoku. V porovnání s dnes běžně užívanými látkami k dosažení pleurodézy byla lipoteichoová kyselina-T relativně velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky