Radioterapie s ionty uhlíku u pediatrických pacientů a mladých dospělých léčených pro nádory spodiny lební

Číslo: 2 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Tato studie byla provedena za účelem hodnocení výsledného stavu po radioterapii (RT) s ionty uhlíku u dětí a mladých dospělých s chordomy a chondrosarkomy spodiny lební. V období od r. 1997 do r. 2007 bylo léčeno 394 pacientů RT s ionty uhlíku v ústavu Gesellschaft für Schwerionenforschung v Darmstadtu v Německu. Z nich bylo 17 ve věku ≤ 21 roků. Těchto 17 mladých pacientů bylo léčeno na chordom nebo nízko diferencovaný chondrosarkom spodiny lební a analyzováno v této studii. Ozáření bylo provedeno po stanovení primární diagnózy u 14 pacientů (82 %) a pro recidivu nádoru u 3 pacientů (18 %). Byla použita střední celková dávka 60 Gy E (rozsah: 60–66,6 Gy E, rozdělená na 7x 3 Gy E za týden RT s ionty uhlíku s použitím rastrového snímacího postupu. Všichni pacienti byli po RT s ionty uhlíku prospektivně pravidelně sledováni. Střední doba sledování byla 49 měsíců. Léčba byla snášena dobře, bez závažných nežádoucích účinků, a mohla být ambulantně dokončena u všech pacientů bez přerušení. U jednoho pacienta s chordomem došlo k rozvoji nádoru 60 měsíců po RT s ionty uhlíku. U ostatních pacientů nebyly pozorovány žádné známky rozvoje nádoru během sledování. Tyto výsledky u dětí a mladých dospělých s chordomy a chondrosarkomy jsou slibné, je však nutné další hodnocení na větším souboru nemocných. Zejména je potřeba uspořádat randomizované studie s porovnáním výsledného stavu po RT s ionty uhlíku a po protonové RT, aby bylo možno zhodnotit význam svazků paprsků při léčbě nádorů spodiny lební u dětí a mladých dospělých.

Tato studie byla provedena za účelem hodnocení výsledného stavu po radioterapii (RT) s ionty uhlíku u dětí a mladých dospělých s chordomy a chondrosarkomy spodiny lební. V období od r. 1997 do r. 2007 bylo léčeno 394 pacientů RT s ionty uhlíku v ústavu Gesellschaft für Schwerionenforschung v Darmstadtu v Německu. Z nich bylo 17 ve věku ≤ 21 roků. Těchto 17 mladých pacientů bylo léčeno na chordom nebo nízko diferencovaný chondrosarkom spodiny lební a analyzováno v této studii. Ozáření bylo provedeno po stanovení primární diagnózy u 14 pacientů (82 %) a pro recidivu nádoru u 3 pacientů (18 %). Byla použita střední celková dávka 60 Gy E (rozsah: 60–66,6 Gy E, rozdělená na 7x 3 Gy E za týden RT s ionty uhlíku s použitím rastrového snímacího postupu. Všichni pacienti byli po RT s ionty uhlíku prospektivně pravidelně sledováni. Střední doba sledování byla 49 měsíců. Léčba byla snášena dobře, bez závažných nežádoucích účinků, a mohla být ambulantně dokončena u všech pacientů bez přerušení. U jednoho pacienta s chordomem došlo k rozvoji nádoru 60 měsíců po RT s ionty uhlíku. U ostatních pacientů nebyly pozorovány žádné známky rozvoje nádoru během sledování. Tyto výsledky u dětí a mladých dospělých s chordomy a chondrosarkomy jsou slibné, je však nutné další hodnocení na větším souboru nemocných. Zejména je potřeba uspořádat randomizované studie s porovnáním výsledného stavu po RT s ionty uhlíku a po protonové RT, aby bylo možno zhodnotit význam svazků paprsků při léčbě nádorů spodiny lební u dětí a mladých dospělých.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky